Návrhy

  1. Návrh pořádat florbalový turnaj - za organizaci odpovídá 9.A  Karhánek André, Pinc Matěj
  2. Návrh pořádat basketbalový turnaj - za organizaci odpovídá 9.B a 9.C - Šturma Petr, Navrátil Tomáš a Rezek Lumír
  3. Návrh sběr starých nepotřebných mobilních zařízení
  4. Zlepšení třídění recyklovatelného odpadu - koš na plast - jenom plastové lahve, koš na papír - papír. Víčka od pet lahví jsou sbírány -sběrná místa jsou: pro 1. stupeň - učebna chemie, 2.stupeň - kabinet dějepisu.  V případě překročení kapacity, bude operativně řešeno jiné sběrné místo.
  5. Tří králová sbírka - proběhla
  6. Možnost pořádání Velikonočních trhů - zamítnuto